Om Bestick.com

Produkter som presenteras på Bestick.com varken säljs eller hyrs ut av Bestick.com. Produkterna erbjuds av det eller de företag som det refereras till på respektive produktsida. Om du letar efter mer detaljerad information om en produkt rekommenderas du kontakta företaget som erbjuder produkten. Om det mot förmodan skulle vara olika uppgifter på Bestick.com och på hemsidan för företaget som erbjuder produkten så gäller informationen på hemsidan för företaget som erbjuder produkten. För information om hur vi använder kakor på Bestick.com kan du läsa vår kak-information.

Bestick.com ägs och drivs av Windfall. Om du har frågor rörande annonsering på Bestick.com kan du använda detta kontaktformulär.